Doorzoek het nieuws:


Overtollige liquiditeiten onderneming

16-03-23

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden… VERDER LEZEN

Keuze te laat gemaakt

16-03-23

Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting. Door die keuze zijn zij vrijgesteld van de belastingheffing in box 3, met… VERDER LEZEN

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16-03-23

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270 miljoen. Er gaat € 74 miljoen naar de regeling… VERDER LEZEN

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

09-03-23

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van Financi√čn met het Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit moet belastingplichtigen, die tijdig… VERDER LEZEN

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

09-03-23

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer… VERDER LEZEN

Beantwoording Kamervragen box 3

09-03-23

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financi√čn naar aanleiding van een oproep van het Register Belastingadviseurs om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. De staatssecretaris is van mening dat het geboden… VERDER LEZEN