Doorzoek het nieuws:


Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

02-02-23

De staatssecretaris van FinanciËn is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslagen in box 3 voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. Het betreffende besluit is in de Staatscourant… VERDER LEZEN

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

02-02-23

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Volgens deze wet is de periode van… VERDER LEZEN

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement

02-02-23

In een procedure voor Hof Den Bosch was de belastingheffing over het inkomen in box 3 voor het jaar 2017 in geschil. Het vermogen van de belanghebbende was ontstaan door een in een eerder jaar ontvangen letselschade-uitkering. De belanghebbende… VERDER LEZEN

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

02-02-23

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat daarvan. Economische activiteiten zijn leveringen van… VERDER LEZEN

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

26-01-23

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten toegankelijk zijn voor: de… VERDER LEZEN

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

26-01-23

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit moment registreert het BKR hypotheken pas bij betalingsachterstanden van drie maanden of meer. Het BKR… VERDER LEZEN